ชื่อไทย : เอื้องผีเสื้อชมพู
ชื่อท้องถิ่น :
ชื่อสามัญ :
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Phalaenopsis lowii Rchb.f.
ชื่อวงศ์ : ORCHIDACEAE
ลักษณะวิสัย : กล้วยไม้
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :
ลำต้น :
ต้นสั้น รากใหญ่เกิดเป็นกระจุก
ใบ :
รูปขอบขนาน หรือช่วงปลายกว้างกว่าโคน ขนาด 8 – 14 ?  2 – 4 ซม. ใบค่อนข้างอวบน้ำและอ่อน
ดอก :
ช่อดอกผอมและยาว 20 – 30 ซม. สีม่วงคล้ำ ดอกในช่อโปร่ง มี 4 – 5 ดอก ขนาดดอก 3 – 4 ซม. ทิ้งใบหลังจากมีดอก
ผล :
ระยะติดดอก - ผล :
เริ่มติดดอก : สิงหาคม สิ้นสุดระยะติดดอก : พฤศจิกายน
เริ่มติดผล : สิ้นสุดระยะติดผล :

สภาพทางนิเวศวิทยา : นิเวศวิทยา พบตามป่าผลัดใบและผาหินทางภาคตะวันตก ถิ่นกำเนิด การกระจายพันธุ์ พม่า การใช้งานด้านภูมิทัศน์
การปลูกและการขยายพันธุ์ :
รายละเอียดการใช้ประโยชน์ :
แหล่งอ้างอิง : [1] อบฉันท์ ไทยทอง. 2552. กล้วยไม้เมืองไทย. พิมพ์ครั้งที่ 16. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร.
ประเภทของการใช้ประโยชน์ :
กล้วยไม้
ที่อยู่ :
หมายเหตุ : มีรายงานพบในประเทศไทยเมื่อปี 2537 จัดเป็นกล้วยไม้ที่พบน้อยมาก
รูปพรรณไม้ :
   
Copyright © 2011 Royalpark Rajapruek All rights reserved.
ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร 053-114110-5 แฟกซ์ 053-114196 E-Mail : rprp@hrdi.or.th
เริ่มใช้งานระบบเมื่อ 1 มิถุนายน 2554